Nghiện ma túy song hành với hành vi gây hấn


 

Một nghiên cứu của các nhà khoa học của IRP (Intramural Research Program) thuộc National Institute on Drug Abuse (NIDA) đã chỉ ra rằng khi chuột  trải qua thí nghiệm mô phỏng  hành vi nghiện như con người sẽ có xu hướng  gây hấn như hành vi nghiện của con người

Các nhà nghiên cứu thuộc  NIDAS IRP cho thấy khoảng 70% chuột đực đã ấn chốt lồng nhốt để có cơ hội gây hấn đối với chuột nhỏ hơn.

Khoảng 19 % là những chuột này có xung động tìm kiếm gây hấn (compulsive aggression-seeking) là những chuột  tích cực nhấn chốt lồng nhốt khi có cơ hội gây hấn ngay cả khi điều này có nghĩa là bỏ ăn.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng dưới một số điều kiện, một số chuột dễ có hành vi gây hấn và họ đặt giả thuyết rằng sự nhạy cảm này là sản phẩm của sự tiến hóa và bao gồm một vòng cung động cơ trong não bộ vốn bị phá vỡ trong tình trạng nghiện ma túy và tình trạng này có thể xảy ra ở con người.

Phát hiện này chỉ ra rằng  một mô hình động vật mà các nhà nghiên cứu đã phát triển để điều tra hành vi nghiện  cũng có thể được sử dụng trong nghiên cứu xung động hành vi gây hấn.

 

Theo: Research shows parallels between addiction and aggression. NIDA. Latest Science. This page was last updated April 2017.