Chẩn đoán kép là gì


Chẩn đoán kép là một thuật ngữ để chỉ khi ai đó đồng thời trải qua một bệnh tâm thần và một vấn đề lạm dụng chất kích thích. Lạm dụng chất kích thích hoặc bệnh tâm thần có thể phát triển trước. Một người đang trải qua tình trạng sức khỏe tâm thần có thể sử dụng ma túy và rượu như một hình thức tự mua thuốc để cải thiện các triệu chứng sức khỏe tâm thần đáng lo ngại mà họ gặp phải. Lạm dụng các chất gây nghiện cũng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần vì tác động của ma túy lên tâm trạng, suy nghĩ, hóa học não và hành vi của một người.

 Các triệu chứng

Đặc điểm xác định của chẩn đoán kép là cả rối loạn sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất kích thích xảy ra đồng thời. Vì có nhiều rối loạn kết hợp có thể xảy ra, các triệu chứng của chẩn đoán kép rất khác nhau. Các triệu chứng của lạm dụng chất kích thích có thể bao gồm:

  • Sử dụng chất trong điều kiện nguy hiểm.
  • Thực hiện các hành vi nguy cơ khi say rượu hoặc say thuốc (ma túy).
  • Làm những việc mà thường ngày không làm để duy trì thói quen.
  • Phát triển khả năng chịu đựng và các triệu chứng cai nghiện

Chẩn đoán kép được điều trị như thế nào?

Phương pháp điều trị chẩn đoán kép phổ biến nhất hiện nay là can thiệp tổng hợp, trong đó một người được chăm sóc cho cả bệnh tâm thần cụ thể và lạm dụng chất gây nghiện.

  • Thải độc
  • Phục hồi chức năng 
  • Thuốc ngoại trú
  • Trị liệu tâm lý
  • Trị liệu nhóm
  • Nhóm hỗ trợ và tự cứu.