Danh mục Rối loạn phân liệt cảm xúc gồm


 Lý giải cho sự lập dị của nhà vật lý thiên tài Isaac Newton


 Isaac Newton là một trong những nhà khoa học vĩ đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, nhiều nhà bác học cùng thời với ông từng nhận xét ông sống lập dị.

 5 bài học về sức khỏe tinh thần trong giãn cách xã hội do COVID19


 Đại dịch COVID-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của con người. Giai đoạn khó khăn này đã giúp chúng ta nhận ra nhiều bài học về chăm sóc sức khỏe tinh thần.

 WHO: Nghiện game bị xếp vào dạng rối loạn tâm thần


 Như vậy, tài liệu Phân loại Bệnh tật quốc tế lần thứ 11 của WHO (ICD) sẽ bao gồm thêm điều khoản “rối loạn chơi game”.

 Tất cả thông tin về rối loạn phân liệt cảm xúc


 Rối loạn phân liệt cảm xúc là tình trạng trong đó bao gồm các đặc tính của tâm thần phân liệt và rối loạn tâm trạng (trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực).