Danh mục Heroin gồm


 Những người bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện rất dễ mắc COVID-19


 Những người rối loạn sử dụng chất gây nghiện có khả năng dễ mắc COVID-19 hơn, trong đó chứng rối loạn sử dụng thuốc giảm đau gây ảnh hưởng nặng nề nhất.

 Tìm hiểu chất gây nghiện Heroin- mối hiểm họa trong cuộc sống con người


 Một số loại chất dạng thuốc phiện bao gồm thuốc phiện, morphine codein, pethidine và methadone. Những loại này được dùng hợp pháp vì mục đích y tế, nhưng dùng heroin là bất hợp pháp.